Har ni nöjda och lönsamma kunder?
Hur ser er marknad ut?
 

En kundundersökning eller marknadsundersökning ger svar!
Läs mer

Hur ökar ni medarbetarnas motivation och tar tillvara personalen på bästa sätt?

En medarbetarundersökning ger svar!
Läs mer

Nyheter

2014.03.26
Barometerindikatorn på väg ned mot normalnivå

Konjunkturinstitutets Barometerindikator minskade 2,5 enheter i mars, från 104,0 i februari till 101,5. Efter att ha minskat 3,1 enheter i februari har den därmed backat…

2014.02.03
Så upplever skåningarna Skåne

Hur uppfattar skåningarna Region Skåne? Det har undersökningen Skåneenkäten försökt ge svar på. Bland frågorna har varit hur mycket skåningarna vet om och hur de…

2014.01.02
Nio av tio resenärer gillar Veolia

En högre andel av Veolia Transports resenärer var under hösten nöjda med sin resa jämfört med samma tidpunkt föregående år, enligt företagets senaste…

Nyheter

Pressmeddelanden

2014.03.26
Svenskar bland de lyckligaste i världen

Svenskarna känner sig i högre utsträckning lyckliga jämfört med genomsnittet i övriga Västeuropa, medan de är lika lyckliga i jämförelse med det globala…

2014.02.14
Skåningarna vill och kan påverka

Skåningarna anser att det är viktigt att ha inflytande på sin egen vård och vill även ha insyn och delta i samtal om hur resurserna i den skånska hälso- och…

2014.02.03
Bostadspriserna fortsätter uppåt i storstäderna

Storstadsregionernas bostadsmarknader blir allt hetare. Under det fjärde kvartalet mötte ett nästan rekordlågt utbud en fortsatt stigande efterfrågan. Resultatet blev…

Pressarkiv

Våra kunder ger oss höga betyg

Om CMA

CMA är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund.

Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

Läs mer om CMA

Effektiv datainsamling

Vår fältavdelning är proffs på telefon-, webb- och personliga intervjuer.

Läs mer om datainsamling