Har ni nöjda och lönsamma kunder?
Hur ser er marknad ut?
 

En kundundersökning eller marknadsundersökning ger svar!
Läs mer

Hur ökar ni medarbetarnas motivation och tar tillvara personalen på bästa sätt?

En medarbetarundersökning ger svar!
Läs mer

Nyheter

2014.09.18
Vi hälsar Joakim Jonsson välkommen till CMA

Vi är mycket glada att ha knutit Joakim Jonsson till CMA Research som projektledare.Joakims mångåriga erfarenhet av att mäta och följa upp kundupplevd kvalitet inom en…

2014.06.02
Goda omdömen i CMAs kundundersökning

Under våren 2014 genomförde vi vår återkommande kundundersökning. Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten om hur ni upplever samarbetet med CMA…

2014.05.21
Konjunkturen stärks

Både bankerna och företagen är fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen. Över 70 procent av bankkontoren tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt.…

Nyheter

Pressmeddelanden

2014.09.24
Skandia och If är försäkringsförmedlarnas val 2014

CMA Research genomför årligen en rikstäckande branschundersökning riktad till försäkringsförmedlare inom både livförsäkring och sakförsäkring. På frågan om…

2014.09.11
Många tycker att valdebatten är mer intressant än vanligt

En nyligen genomförd undersökning av CMA Research visar att fyra av tio svenskar tycker att valdebatten är mer intressant än tidigare val. 17 procent tycker att den är…

2014.08.25
Konjunkturbarometern – Konjunkturinstitutet förnyar avtalet med CMA

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge…

Pressarkiv

Våra kunder ger oss höga betyg

Om CMA

CMA är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund.

Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.

Läs mer om CMA

Effektiv datainsamling

Vår fältavdelning är proffs på telefon-, webb- och personliga intervjuer.

Läs mer om datainsamling