Hälso- och sjukvårdsbarometern

Nationell undersökning om svensk hälso- och sjukvård

Svensktoppen

CMA sköter röstningen till Svensktoppen

Region Skåne

Medborgarnas erfarenheter och synpunkter gör oss bättre

Preem

"Undersökningar till grund för strategiska förändringar"

Östgötatrafiken

”Ombordmätningar och resvaneundersökningar”

Konjunkturinstitutet

"Vi visar hur svenska hushåll ser på sin ekonomi”

Atlas Copco

”CMA står för trygghet”

Våga Visa

”Vi ger underlag till skolans kvalitetsarbete”

Skåne Nordvästs kommuner

Gemensamma medarbetarundersökningar

Ny VD för Origo Group AB

Katarina Åkesson är från och med den 11 september 2017 ny VD på Origo Group.

Jag ser oerhört mycket fram emot att påbörja byggnationen av framtidens nya researchbolag, säger Katarina Åkesson, VD på Origo Group. Behovet av fördjupade insikter om medarbetare, kunder/brukare, varumärken och produkter har aldrig varit större. Det i kombination med en förändrad omvärld med bland annat högre tempo och flera insiktskällor, gör att det ställer högre krav på vår leverans och analys. Vår breda kompetens och samlade erfarenhet gör Origo Group till en stark aktör på marknaden, avslutar Katarina Åkesson.

Fakta:
Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Origo Group har idag kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

Kontakt

Ring eller mejla så ska vi svara på alla dina frågor!

Telefon, växel: 013-32 85 80
Epost: info@cmaresearch.se

Kontaktuppgifter till våra medarbetare hittar du här

Vår syn på undersökningar

Vårt mål är att alltid leverera ett väl genomarbetat resultat som blir underlag för beslut eller stöd för processer. Vi ger våra kunder ett verktyg – snarare än en rapport.

Läs mer

CMA på MyNewsDesk