Ett Skåne i miniatyr

CMA Research har tillsammans med Region Skåne inrättat en internetbaserad medborgarpanel. Panelundersökningarna är ett av Regionens verktyg för medborgardialog och panelens åsikter vägs in när Region Skånes politiker fattar beslut i olika frågor. Drygt 70 000 slumpmässigt utvalda skåningar har fått ett brev hemskickat där de bjudits in att bli medlemmar i Skånepanelen.

Panelen består idag av ca 5 000 aktiva panelister, som omkring fyra gånger per år får svara på frågor om olika aktuella ämnen. Enkätundersökningarna har behandlat frågor som kultur, sjukvård, turism, klimat, kollektivtrafik, personlig integritet och trygghet.

Inom CMA:s ramavtal med Region Skåne genomförs även andra medborgarundersökningar i form av exempelvis telefonintervjuer.