Vi som jobbar på CMA

Vårt företag består av ett fyrtiotal akademiskt utbildade medarbetare med mångårig erfarenhet av medarbetar-, kund- och marknadsundersökningar. Vi brinner för att leverera strategiska beslutsunderlag som blir våra uppdragsgivares verktyg för att utveckla sin affärsverksamhet och sin personal. Vi har även en egen enhet för datainsamling, vår fältorganisation, som består av ett 100-tal projektanställda intervjuare.

Kontaktpersoner

Henrik Brandes

Henrik Brandes

VD

Henrik är civilingenjör från Industriell Ekonomi samt tekn.lic. Han har över tjugo års undersökningserfarenhet.

henrik.brandes@cmaresearch.se
0708-99 97 95

Barbro Eriksson

Barbro Eriksson

Vice VD/projektledare

Barbro är civilingenjör från Industriell Ekonomi. Hon har över tjugo års undersökningserfarenhet.

barbro.eriksson@cmaresearch.se
0708-23 67 45

Anders Johansson

Anders Johansson

Kund/marknadsundersökningar

Anders är civilingenjör från Industriell Ekonomi. Han har över tio års erfarenhet som projektledare.

anders.johansson@cmaresearch.se
0709-32 85 70

Lisa Hägg

Lisa Hägg

Datainsamling

Lisa Hägg är chef för Datainsamling och projektstöd. Hon har mer än femton års erfarenhet av undersökningar.

lisa.hagg@cmaresearch.se
0708-85 46 82

Anna Bergman

Anna Bergman

Medarbetarundersökningar

Anna är civilingenjör i Medieteknik samt Marknadsekonom och har över tio års erfarenhet som projektledare.

anna.bergman@cmaresearch.se
0709-62 81 81

Våra medarbetare

Alf Lindqvist

Alf Lindqvist

Konsult/projektledare

Alf är ekonomie doktor och docent från Handelshögskolan i Stockholm. Alf har över tjugo års konsulterfarenhet.

alf.lindqvist@cmaresearch.se
0703-55 51 50

Arne Forslund

Arne Forslund

Ekonomi

Arne är civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering. Arne arbetar med ekonomi- och controllerfrågor.

arne.forslund@cmaresearch.se
0737-13 33 03

Charlotte Biesèrt

Charlotte Biesèrt

Konsult/projektledare

Charlotte har en fil kand, motsvarande civilekonom, och är diplomerad vid IHR. Har över tjugo års konsulterfarenhet.

charlotte.biesert@cmaresearch.se
0706-26 18 46

Elisabeth Karlsson

Elisabeth Karlsson

Administration

Elisabeth arbetar med administration och ekonomi samt ansvarar även för vår växel och reception.

elisabeth.karlsson@cmaresearch.se
0708-45 01 96

Fredrik Knutsson

Fredrik Knutsson

Konsult/projektledare

Fredrik är statistiker med examen från Linköpings universitet. Han har mer än tio års projektledarerfarenhet.

fredrik.knutsson@cmaresearch.se
0707-12 63 85

Jan Enander

Jan Enander

Konsult/projektledare

Jan är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jan har mångårig konsulterfarenhet inom kund- och marknadsundersökningar.

jan.enander@cmaresearch.se
0709-95 70 07

Johan Litsén

Johan Litsén

Systemkonsult

Johan är civilingenjör i Datateknik och jobbar som systemkonsult på CMA.

 johan.litsen@cmaresearch.se
0707-87 78 64

Kristoffer Ribbencrantz

Kristoffer Ribbencrantz

Systemkonsult

Kristoffer jobbar som systemkonsult på CMA. Han har flerårig undersökningserfarenhet.

kristoffer.ribbencrantz@cmaresearch.se
0709-52 47 40

Lotten Söderlund

Lotten Söderlund

Konsult/projektledare

Lotten är civilingenjör från Industriell Ekonomi och har flerårig erfarenhet som konsult.

lotten.soderlund@cmaresearch.se
0762-67 02 79

Maria Klaréus

Maria Klaréus

Systemkonsult

Maria jobbar som systemkonsult på CMA. Hon har flerårig undersökningserfarenhet.

maria.klareus@cmaresearch.se
0706-84 01 21

Marie Blomqvist

Marie Blomqvist

Konsult/projektledare

Marie har mångårig erfarenhet som undersökningskonsult och av att projektleda kund- och medarbetarundersökningar.

marie.blomqvist@cmaresearch.se
0704-17 49 59

Omta Moushe Ashak

Omta Moushe Ashak

Analytiker

Omta Moushe Ashak arbetar som analytiker på CMA och har en examen i statistik och dataanalys från Linköpings universitet.

Omta.MousheAshak@cmaresearch.se
0739-10 95 97

Robert Wenemark

Robert Wenemark

Konsult/projektledare

Robert är statistiker med examen från Linköpings universitet.
Han har flerårig erfarenhet som projektledare och från offentlig verksamhet.

robert.wenemark@cmaresearch.se
0707-77 96 38

Therese Brönn

Therese Brönn

Ekonomi/HR

Therese har studerat HRM/HRD vid Linköpings universitet och jobbar med ekonomi och personalfrågor.

therese.bronn@cmaresearch.se
0709-65 05 47

Åsa Näsman

Åsa Näsman

Analytiker

Åsa är statistiker med en fil mag från Linköpings universitet. Åsa arbetar som analytiker på CMA.

asa.nasman@cmaresearch.se
0768-93 29 24

Anders Liljegren

Anders Liljegren

Systemkonsult

Anders har en högskoleexamen i programvaruteknik och en pol. kand. med inriktning mot statsvetenskap.

anders.liljegren@cmaresearch.se
0733-24 84 78

Caroline Genet

Caroline Genet

Datainsamling/projektstöd

Caroline arbetar som intervjuledare samt med övrig projektadministration och bemanning inom Datainsamling.

caroline.genet@cmaresearch.se
0704-96 05 32

Denis Zgela

Denis Zgela

Konsult/projektledare

Denis är civilekonom från Linköpings universitet. Han arbetar som projektledare och analytiker på CMA.

denis.zgela@cmaresearch.se
0768-93 29 18

Evelina Thorn

Evelina Thorn

Systemkonsult

Evelina är systemkonsult och har studerat Datateknik vid Linköpings Universitet, med inriktning programvara.

evelina.thorn@cmaresearch.se
0706-77 39 32

Henrietta Wolving

Henrietta Wolving

Datainsamling/projektstöd/försäljning

Henrietta arbetar med projektadministration, visst intervjuarbete, bemanning inom datainsamling samt försäljning

henrietta.wolving@cmaresearch.se
0733–99 52 01

Jenny Rosell

Jenny Rosell

Analytiker

Jenny är statistiker med en fil mag från Linköpings universitet. Hon arbetar som analytiker på CMA.

jenny.rosell@cmaresearch.se
0768-93 29 15

Johanna Svanberg

Johanna Svanberg

Konsult/projektledare

Johanna arbetar som konsult på CMA. Hon har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

johanna.svanberg@cmaresearch.se
0768-93 29 08

Leif Ramstedt

Leif Ramstedt

Systemkonsult

Leif jobbar som systemkonsult på CMA. Han har flerårig undersökningserfarenhet.

leif.ramstedt@cmaresearch.se
0733-83 57 39

Marcus Törner

Marcus Törner

Datainsamling/projektstöd

Marcus arbetar som intervjuledare samt med övrig projektadministration och bemanning inom Datainsamling.

marcus.torner@cmaresearch.se
0709-56 22 50

Maria Lindmark

Maria Lindmark

Konsult/projektledare

Maria är civilekonom och har arbetat med undersökningar i tjugo år. Arbetar nu främst med medarbetarundersökningar.

maria.lindmark@cmaresearch.se
0706-38 36 37

Mike Downey

Mike Downey

Systemkonsult

Mike jobbar som systemkonsult på CMA. Han har flerårig undersöknings- och panelhanteringserfarenhet.

mike.downey@cmaresearch.se
0709-56 31 65

Per Rylander

Per Rylander

Konsult/projektledare

Per är civilingenjör från Industriell Ekonomi och har varit projektledare inom kundundersökningar sedan 2005.

per.rylander@cmaresearch.se
0708-15 06 26

Theres Sjölin

Theres Sjölin

Analytiker

Theres arbetar som analytiker på CMA och har studerat statistik vid Linköpings Universitet.

theres.sjolin@cmaresearch.se

Thomas Carlsson

Thomas Carlsson

Systemkonsult

Thomas Carlsson arbetar som systemkonsult och har gått Statistikprogrammet vid Linköpings universitet.

thomas.carlsson@cmaresearch.se
0709-42 36 21