Konsultföretag med rötter i Linköpings universitet

CMA Research AB är ett konsultföretag med rötter i Linköpings universitet. Vi är inriktade på kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar. CMA bildades hösten 1995 och har ca 35 anställda.

 

CMA ägs av medarbetare verksamma inom bolaget och är ett av få större, oberoende undersökningsföretag. Med oberoende menas såväl ägarmässigt som när det gäller att rekommendera lämplig metod och angreppssätt för en undersökning. Omsättningen 2015 uppgick till drygt 42 mkr med god lönsamhet.

 

CMA har god kompetens och kapacitet att genomföra många parallella uppdrag med skiftande behov. Våra projektledare och analytiker har alla akademisk examen och olika specialistområden.

 

Vi har en egen fältavdelning som genomför telefonintervjuer, personliga intervjuer och webbaserade undersökningar. Fältavdelningen administrerar också postala enkäter. Vi har en egen telefonrekryterad webbpanel bestående av ca 20 000 aktiva medlemmar.

 

CMA är medlemmar i ESOMAR, WIN och SMIF.

ESOMAR – European Society for Opinion and Market Research,www.esomar.org

WIN – Worldwide Independent Network of Market Research, www.winmr.com

SMIF – Svenska Marknadsinformationsföretag, www.smif.org