CMA står för trygghet

I en stor och komplex organisation som Atlas Copco med sina drygt 44 000 anställda runt om i världen är medarbetarundersökningar en viktig del när det gäller att se till att man inom organisationen har ett bra företagsklimat och att man arbetar mot samma mål.

”Utifrån resultaten får vi väldigt bra verktyg för att följa upp de parametrar som vi vill undersöka, berättar Kristina Ahlbom, employer brand manager på Atlas Copco. Vi vill ge medarbetarna en röst och hitta bra verktyg för förändringsarbete och ledarutveckling.”

Atlas Copco genomför regelbundna medarbetarundersökningar globalt på över 30 språk och försöker utifrån resultaten se en helhet för att få bra indikatorer på hur man arbetar i företaget. Det som framförallt gjort att man idag valt att arbeta vidare tillsammans med CMA är tryggheten.

”En av CMA:s styrkor och det som vi gillar är att de står för trygghet, säger Kristina. De levererar det de säger att de ska göra och är duktiga på projektledning vilket är en väldigt viktig egenskap för oss. Liksom att de engagerar sig och kan sätta sig in i vår företagskultur och våra värderingar.”

CMA beskrivs som professionella, ansvarstagande, med lång erfarenhet i branschen och med ett stort kunnande.

”Det är en trygghet i att det finns bra projektledning under ett så omfattande undersökningsarbete som det vi håller på med, CMA är väldigt skickliga på just den punkten. De är en komplett leverantör med bra system för att bygga struktur och stort kunnande i analysen av resultaten.”

www.atlascopco.se