Hälso- och sjukvårdsbarometern

CMA kommer på uppdrag av Sveriges landsting och regioner i samverkan samla in drygt 40 000 svar under 2016 vad gäller medborgarnas attityder och kunskaper om förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete både lokalt och nationellt som stimulerar till en demokratisk dialog.