Konjunkturinstitutet

CMA har förmåga att leva upp till högt ställda kvalitetskrav
Konjunkturinstitutet sammanställer varje månad Konjunkturbarometern som visar hur svenska företag och hushåll ser på sin ekonomi. Resultaten är viktiga underlag dels för Konjunkturinstitutets eget arbete, dels för Riksbanken och departementen. Inom hela EU görs regelbundet motsvarande undersökningar.
”Vi upphandlade ny leverantör 2009. Valet föll på CMA för deras förmåga att leva upp till högt ställda kvalitetskrav, leveranstrygghet och effektivitet, berättar Roger Knudsen, ansvarig för Konjunkturbarometern.”
CMA ansvarar, sedan hösten 2009, för intervjuerna med de 1500 svenska hushåll som ingår i barometern. Varje månad får de frågor som handlar om sin syn på den egna och den svenska ekonomin. Andra områden är förväntningar och inflation samt planerade inköp av kapitalvaror och sparande.
”Jag och mina kollegor smittades av den entusiasm för uppgiften som CMA visade redan från start. Det är enormt viktigt när man har ett långsiktigt samarbete. CMA:s medarbetare har en gedigen akademisk bakgrund och det bidrar säkert till deras mycket professionella arbete, säger Roger.”
www.konj.se