Östgötatrafiken

CMA genomför sedan 2011 många olika typer av undersökningar på uppdrag av Östgötatrafiken.
Vi mäter regelbundet bl.a. kundattityder, marknadsandelar, resvanor, reklamerinran och attityder till nya produkter och tjänster.
Exempelvis så mäts kundernas attityder bland ca 50 000 kunder på webben, marknadsandelar med 3 000 intervjuer i webbpanel och resvanor genom postala enkäter till 30 000 östgötar.
www.ostgotatrafiken.se