Undersökningar till grund för strategiska förändringar.

CMA har lång erfarenhet både vad gäller privat- och företagskunder, säger Olle Hernborg, marknadsanalytiker på Preem. De hade arbetat med andra företag i samma bransch vilket underlättade arbetet hos oss på Preem då de kände till våra begrepp och vår värld. Vi kunde börja omgående och bredare vilket var positivt.”

Att CMA har en akademikerbaserad utgångspunkt sågs även som något viktigt, Olle menar att det är en väldigt bra grund att utgå ifrån.

”Deras koncept är noga utvecklat och de vet verkligen hur det här med undersökningsarbete fungerar. CMA är lätta att samarbeta med, de greppar snabbt och är samtidigt flexibla och ser alltid nya lösningar. Den snabba återkopplingen är en annan viktig sak som jag skulle vilja lyfta fram liksom att de är lätta att få tag på, proaktiva och har en gedigen erfarenhet inom flera olika branscher.”

Preem har sedan några år tillbaka använt sig av CMA:s tjänster vad gäller kundundersökningar och NKI – nöjdkundindex.

”Innan dess fanns det inget övergripande NKI, säger Olle. Preems marknad handlar både om privatpersoner och företagskunder och det var först med CMA som vi kunde göra en gemensam större ansats för att få med båda dessa grupper i undersökningen.”

Denna typ av kundundersökningar handlar framförallt om att förbättra verksamheten och att företaget i slutändan ska få ett större antal nöjda kunder. Effekterna resulterar gradvis i ett utvecklat affärsplansarbete.

”Vi går igenom resultatet/analysen internt på varje avdelning och ser var det finns behov av att genomföra förändringar, säger Olle. Områden som ser lite sämre ut försöker vi dissekera och sedan är det upp till varje avdelning att se hur de kan förbättra arbetet. Vi försöker implementera dessa förändringar i tid, i aktivitetsplaneringar av olika slag, för att till nästa undersökning kunna se positiva förändringar i mätningarna och i det stora hela se fler nöjda Preem-kunder.”

www.preem.se