Kommuner i samarbete

Kommunsamarbetet Våga Visa har under många år gemensamt arbetat med kvalitetsutvecklingsarbetet inom skolan. CMA Research genomför som ett led i detta enkäter i förskola och skola som besvaras av elever, föräldrar och personal. Resultaten redovisas så att varje skola kan följa sin utveckling och göra handlingsplaner inför framtiden.

Kommunerna får möjlighet att jämföra sig mellan varandra på gemensamma frågor vilket skapar bättre förutsättningar att fokusera på rätt saker.

Totalt deltar 10 kommuner och nästan 80000 personer som svara antingen på pappersenkäter eller via internet.