Vår syn på undersökningar

Bra undersökningsresultat kräver oftast ett helhetsperspektiv. Genom både interna och externa undersökningar får du som kund en bättre bild av helheten. För att ta fram ett bra undersökningsresultat vill vi först förstå hur du ska använda resultatet. Då kan vi göra en riktigt skarp analys och leverera ett genomarbetat resultat som blir underlag för beslut eller stöd för dig i olika förändringsprocesser.

 

Vi arbetar med beprövade metoder och med frågor som vi vet fungerar. Genom åren har vi fått stor erfarenhet av olika projekt och kunder. Det har gett oss kunskap och förståelse inom många olika branscher och organisationsstrukturer.

Vill du ta höjd och vara steget före?

Vad tycker dina kunder om ditt företag, egentligen? Vilken är den upplevda nyttan? Vilka förväntningar har kunden på era produkter eller tjänster? Hur står det till med er image?

Det är några av svaren som en kombinerad kund- och marknadsundersökning kan ge. Vi vet vilka frågor som krävs för att du ska få svaren.

Läs mer om Kund- och marknadsundersökningar!

Ett av din organisations viktigaste kapital

Resultatet av en medarbetarundersökning ger dig ett viktigt underlag för att förbättra motivationen och engagemanget hos dina medarbetare.
Den kan också skapa förutsättningar för förankring av värderingar och en bättre dialog för att tillsammans skapa förändring och utveckling.

Läs mer om medarbetarundersökningar!

Personliga intervjuer eller
effektiv datainsamling?

Datainsamling är en viktig del av undersökningsarbetet. Vi har en egen avdelning som snabbt och effektivt skapar bra underlag och sammanfattar förutsättningar.

Vi ringer upp personligen om du vill eller så samlar vi in data kostnadseffektivt via webbpaneler eller postala enkäter.

Läs mer om datainsamling!