Med örat mot marknaden genom kundundersökningar

Företag och organisationer som vill utveckla sina kunder och marknader behöver rätt beslutsunderlag. Vi erbjuder en palett av undersökningsmetoder för både kundundersökningar och marknadsundersökningar som ger våra uppdragsgivare ett effektivt verktyg i utvecklingsarbetet.
Oavsett vad som ska undersökas har vi unik kompetens att leda och genomföra ett undersökningsprojekt. Vi hjälper våra kunder att ställa rätt frågor och välja rätt metod. Men framför allt hjälper vi till att dra rätt slutsatser och ger råd om vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi presenterar undersökningsresultat med en avancerad analys som är lätt att förstå och att använda. Vi har också kompetens att hjälpa våra kunder att vidta och implementera åtgärder med stöd av undersökningen.

 

Kundundersökning

Kundundersökning är vårt samlingsnamn för olika mätningar av kundupplevd kvalitet. Det här en viktig del för alla företag, att förstå hur kunderna tänker och hur deras känsla är när de hör varumärket. Våra kundundersökningar bidrar till att öka förståelsen för såväl kundernas beteende som deras upplevda kvalitet.

 

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning är ett bredare begrepp som innefattar kännedoms- och varumärkesundersökningar, marknadskartläggningar, efterfrågestudier och utvärderingar.

Våra kunders behov leder ofta fram till en kombinerad kund- och marknadsundersökning. Det ger en bild av både marknadsandelar, varumärkesuppfattning och kundtillfredsställelse.

Anders Johansson

Anders Johansson

för kund & marknadsundersökningar
Epost: anders.johansson@cmaresearch.se
Telefon: 0709-32 85 70