Energi

Vi erbjuder skräddarsydda kundundersökningar åt energibolag och våra kunder finns över hela landet.

Framför allt hjälper vi våra uppdragsgivare att undersöka kundernas uppfattning när gäller fjärrvärme, elhandel och elnät.  Undersökningarna belyser viktiga faktorer för våra uppdragsgivare och vi ger rekommendationer på områden som de bör förbättra för att få mer nöjda kunder. Resultaten används som underlag för hur bolagen ska utveckla verksamheten, exempelvis i ett specifikt bostadsområde.

Våra branschundersökningar erbjuder även möjlighet till jämförelser med andra energibolag, olika målgrupper och andra mätningar.