Fastighet

En bransch vi regelbundet gör attitydundersökningar åt är fastighetsbolag med bostäder samt offentliga och kommersiella lokaler. Vanliga uppdrag är exempelvis NöjdKundIndex-undersökningar, varumärkesundersökningar, in- och avflyttningsundersökningar, utvärdering av nybyggnationer/renoveringar och bostadsköundersökningar.

Hyresgäst- och boendeundersökningar

Vi anpassar undersökningens metod och enkätfrågor utifrån fastighetsbolagets förutsättningar men använder även ett antal grundfrågor för att ge våra kunder möjlighet till branschjämförelse. Undersökningsresultaten kan användas på flera nivåer i verksamheten, dels som strategiskt beslutsunderlag på företags- och affärsområdesnivå, dels för mer operativa åtgärder vid exempelvis specifika områden/fastigheter och fastighetsskötares prestation.

Gemensam undersökning av studentbostäder

CMA erbjuder årligen en kundundersökning bland studentbostadsbolag som är medlemmar i branschorganisationen Studentbostadsföretag. Undersökningen har genomförts sedan 2001 och innefattar flertalet av landets största studentbostadsföretag. Det genomsnittliga NKI-resultatet för de deltagande företagen har ökat varje år sedan 2001, totalt fjorton gånger i rad! De deltagande företagen har en sak gemensamt – en målorienterad verksamhet där undersökningsresultaten ligger till grund för både strategiska och operativa beslut.