Finans

Kund- och marknadsundersökningar inom den finansiella sektorn (bank, finans, försäkringar, tillsynsmyndigheter m.m.), kännetecknas av att frågeställningarna ofta är komplexa.  Kundens val av leverantör eller tjänst styrs ofta av flera faktorer kopplade till företagets, privatpersonens eller hushållets livscykel, till företags- eller privatekonomiska förutsättningar samt till olika psykologiska faktorer. En kundrelation innehåller dessutom många olika nivåer och delar.

 

Vi arbetar sedan länge med attitydundersökningar gentemot den finansiella sektorn. Många av de undersökningar vi genomför ligger till grund för produkt- och tjänsteutveckling som är relaterad till köpbeteende och priskänslighet etc.

Traditionella NöjdKundIndex-mätningar och uppföljningar av specifika händelser som nytillkomna och tappade kunder, användandet av respektive hinder för att använda olika transaktionstjänster är några exempel på undersökningar vi gör.

Vi arbetar med övergripande branschundersökningar som t ex hela försäkringsbranschen samt genomför olika typer av ”barometrar”. Våra uppdragsgivare använder barometrarna som underlag för bedömning av konjunktur-/ marknadsutvecklingen inom olika sektorer.