Gröna näringar, skog och lantbruk

Gröna näringar är det samlingsnamn vi använder för verksamheter med bas inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljöer. Även livsmedelssektorer samt underleverantörer till dessa räknas hit. Kopplat till de gröna näringarna finns även ett antal offentliga organisationer och myndigheter som vi har förmånen att arbeta med.

Vi har genomfört många undersökningar inom dessa verksamhetsområden och arbetar med flera stora aktörer, främst på producentsidan:

 

Lantbrukssektorn – frågor kopplade till växt- och animalieproduktion, samverkans- och konkurrensfrågor

 

Skogsindustrin – hela kedjan från skogsvård till bearbetning och försäljning samt krav på naturupplevelser, jakt, fiske m.m.

 

Livsmedel – ofta konsumtions- och varumärkesrelaterade frågeställningar

Vi gör även uppföljningar och utvärderingar av olika branschgemensamma eller offentliga aktiviteter inom de gröna näringarna.