Handel

Inom segmentet handel finns våra kunder hos välkända kedjor främst inom detaljhandeln men även leverantörer till detalj- och fackhandel samt olika branschorganisationer.

När vi genomför kund- eller marknadsundersökningar kommer ofta, direkt eller indirekt, frågor kopplade till detalj- och fackhandel in i bilden. Vår uppdragsgivare behöver inte nödvändigtvis själv vara aktör i branschen.  Däremot är de ofta berörda eller beroende av handelsbranschen för att distribuera och marknadsföra sina produkter och tjänster.

 

Här är exempel på några specifika områden, där företag inom detalj- eller fackhandel är vår uppdragsgivare:

·       Uppföljning av lojalitetsprogram, kundklubbar och motsvarande

·       Sortiments- och prisfrågor, exempelvis attraktionskraften hos olika varugrupper i ett sortiment

·       Kund- och marknadsaspekter på olika säljkanaler – hur de stöder, kompletterar eller konkurrerar med varandra, t ex butik kontra webb, bemannade-/obemannade miljöer samt olika typer av butikskoncept