Intresse- och branschorganisationer

För intresse- och branschorganisationer är det viktigt att få reda på kundernas eller medlemmarnas åsikter kring ett erbjudande eller medlemskap. Andra vanliga frågor är vilket stöd som medlemmarna önskar från organisationen samt vilken nytta de upplever sig ha av medlemskapet.

 

Vi arbetar med undersökningar till många olika typer av intresse- och branschorganisationer.
Det kan röra sig om en NöjdKundIndex-undersökning kring själva medlemskapet bland medlemmarna. Eller att genomföra en marknadsundersökning för att mäta kännedom om organisationen i fråga eller ta reda på orsakerna till en intresseförändring.

 

För organisationer som vill utveckla sin verksamhet kan mätningar kring intresset för och attityderna till de frågor som man driver vara till stor nytta i det dagliga arbetet