IT-sektorn

Kund- och användarundersökningar är ett effektivt stöd för företag som verkar inom IT-sektorn. Normalt riktas kundundersökningarna till köpare och beställare av IT-tjänster medan användarundersökningarna vänder sig till slutanvändarna av IT-tjänster och IT-system.

Ett företags IT-funktion kan vara outsourcad, in-house, eller en kombination. Då är det inte ovanligt att mätningar av den här typen ingår som en del i avtalet med kunden/beställaren. Självklart kan mätningen också vara ett eget kundvårdande initiativ från företaget eller IT-avdelningen som ansvarar för servicen.

IT-användarundersökningar

Användarundersökningar är ett enkelt sätt att kartlägga och följa upp era användares krav och prioriteringar. Olika typer av användare har olika krav på sina IT-tjänster. Det kan exempelvis bero på användarfrekvens, arbetsuppgifter och befattning. Genom att ha förståelse för de olika behoven kan ni prioritera utvecklingsarbetet på ett effektivt sätt.

Våra undersökningar genomförs ofta i stora, ibland globala, organisationer. Det ställer höga krav på hantering av språkversioner och förståelse för användarnas kulturella och organisatoriska miljö. Vi har även kreativa lösningar på hur undersökningarna kan genomföras när det gäller metod, frekvens och rapportering med tydliga rekommendationer.

 

En IT-användarundersökning kan bland annat användas för att:

·       Mäta användarnas nöjdhet med system, hård- och mjukvara, service och support/helpdesk

·       Identifiera viktiga förbättringsåtgärder

·       Identifiera behov av investeringar och utbildningsinsatser

Varumärkesundersökningar

Vi genomför också varumärkesundersökningar för IT-företag. Ofta gäller det potentiella kunders kännedom om, och intresse, för olika leverantörsalternativ. Läs mer om varumärkesundersökningar här.