Media & reklam

Media och reklamsektorn utför en mängd olika mätningar och vi har uppdrag åt flera av marknadens ledande mediehus. Exempel på undersökningar vi genomfört är lokala reklamkakor, räckviddsundersökningar och läsarundersökningar.

 

Vill ni göra räckviddsmätningar kan det med fördel ske genom vår Webbpanel. Det kan exempelvis gälla kännedom, kundandelar och konkurrenssituation när det gäller radio- och tv-kanaler samt dagstidningar. Andra typer av undersökningar riktar sig till personer som faktiskt läser, lyssnar eller tittar, för att mäta kundnöjdhet och efterfrågade förändringar.

 

Lokala reklamkakor visar omsättning och andelar för lokal reklam i ett avgränsat geografiskt område. Medieslagen som brukar mätas är Dagspress, TV, Radio, Internet, Direktreklam, Gratistidningar och Vecko-/fackpress, Utomhusreklam och Katalogmedier.

 

Vi gör även effektmätningar av reklamkampanjer, ofta på uppdrag av det företag som är annonsör och/eller reklambyråer. Läs mer om detta under rubriken Varumärkesundersökningar.