Offentlig sektor

Inom offentlig sektor gör vi kund- och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning eller lönsamhet som naturliga styrtal används producerad ”nytta” som alternativa mått.

Mätningarna av upplevd kvalitet eller servicenivå blir mått på den ”nytta” som har producerats och används för styrning och uppföljning av verksamheten.

Vi har stor erfarenhet av att genomföra undersökningar till aktörer inom offentlig sektor. Bland våra uppdragsgivare finns kommunala förvaltningar, landsting, myndigheter, verk, universitet och offentligt ägda företag. Detta ger oss en stor bredd i utbudet av möjliga undersökningar.

 

Några exempel på typer av undersökningar CMA regelbundet genomför åt kunder inom offentlig sektor: