Transport & kommunikationer

Våra uppdragsgivare inom transport- och kommunikationsbranschen efterfrågar allt från varumärkesmätningar till kund- och ombordmätningar. Exempel på områden där vi genomför undersökningar är kollektivtrafik, flygbolag, rederier och godstransporter.

Tillverkare av transport- och arbetsfordon är andra aktörer inom branschen som vi arbetar med.
Här gäller det att undersöka behov och attityder, antingen hos återförsäljare och säljbolag, eller direkt mot slutkund. Denna typ av undersökningar är ofta internationella och sträcker sig över ett flertal marknader.

Kollektivtrafik är ett annat område där vi har genomfört många uppdrag. Det rör sig om allt från undersökningar om varumärkeskännedom och marknadsandelar till kundnöjdhetsundersökningar. Antingen ombord eller med andra datainsamlingsmetoder. Vi gör också uppföljningar av servicekvalitet i olika kontaktkanaler och utvärderingar av förares kundbemötande.