Vård & omsorg

Inom området vård och omsorg genomför vi regelbundet undersökningar på uppdrag av exempelvis landsting, kommuner och privat vårdsektor. Olika typer av kund- och brukarundersökningar är vanliga och några exempel på områden är äldre-, vuxen-, eller familjeboende.

 

Andra typer av undersökningar som vi genomför är inom personlig assistans, hemvård, daglig verksamhet, socialpsykiatri och beroendeverksamhet.

 

Kunderna/brukarna har ofta speciella behov och olika förutsättningar vilket ställer krav på att metod och upplägg anpassas väl till målgruppen. Här kommer vår erfarenhet av olika datainsamlingsmetoder till stor nytta och undersökningarna görs normalt med en kombination av telefonintervjuer, pappersenkäter, webbenkäter (via mail, pekskärm, mobil, QR-koder etc.) eller besöksintervjuer.

 

Vi gör även undersökningar riktade till betalande kunder för att få en tydligare bild av hur prestationen uppfattas i olika dimensioner.