Varumärkesundersökningar

Positioneringen av ett företags varumärke är viktig och vi gör undersökningar av varumärket eller så kallade imagemätningar som ger er rätt besluts underlag. För att göra en relevant marknadspositionering behövs insikt i tre perspektiv – interna och externa attityder samt värderingar.

En imagemätning ger dels kunskap om de externa målgruppernas attityder (image), dels kartlägger den attityderna i den egna organisationen (identitet). Uppfattar de externa målgrupperna våra löften som trovärdiga? Ser vi inom organisationen att vi kommer att kunna leva upp till våra löften? När vi fått en sammansatt bild kan vi lyfta fram önskad positionering (profil).

Nollmätning och effektmätning

Vi arbetar med effektmätningar av marknadsföring och kommunikation för både privata och offentliga uppdragsgivare. Det är ofta mycket svårt att veta vilken effekt en kampanj haft om man inte gör en undersökning. Vår rekommendation är att starta med en ”nollmätning”, där ingår mätvariabler som kännedom, kunskap, attityder och uttalat beteende. Utifrån nollmätningen kan marknadsavdelningen sätta realistiska och tydliga mål för de variabler man vill påverka. Nollmätningen kan även visa enskilda målområden som bör prioriteras. Är till exempel målgruppens kännedom om företaget låg, bör man initialt fokusera på det snarare än attityd.

 

Efter att marknadsinsatserna är genomförda följer vi upp resultatet genom en ”effektmätning”. Mätningen visar eventuella förändringar av nollmätningens variabler och gör det möjligt att utvärdera hur väl er kampanj har fungerat. Effektmätningen fungerar då även som kampanjmätning och ger underlag för potentiella förbättringar inför framtida marknadsföringskampanjer.